Read More
blog

دنیای هیجانی چوب برها

اره های درخت بر : اره‌ای قابل حمل با مجموعه‌ای از دندان‌های متصل به یک زنجیر است که با کمک نیروی برق، باتری یا سوختن بنزین کار کرده و مواد را برش می‌دهد. از یک...

Read more